Chào mừng bạn đến với Camera phụ kiện
Home / Cáp Quang Và Phụ Kiện Quang

Cáp Quang Và Phụ Kiện Quang

12×10/100/1000Base-T(X) ports and 12×1000Base-F(X), SFP socket, Managed

Switch 12 cổng RJ45 10/100/1000M và 12 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-CS7024-12GF12GT Switch 12 cổng RJ45 10/100/1000M và 12 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-CS7024-12GF12GT
9,056,000 100%
9,056,000

24×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X), SFP socket, Managed

Switch 24 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-CS7026-2GF24GT Switch 24 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-CS7026-2GF24GT
9,900,000 100%
9,900,000

24×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X), SFP socket

Swicth 24 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M mã YT-DS1026-2GF24GT Swicth 24 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M mã YT-DS1026-2GF24GT
9,900,000 100%
9,900,000

16×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X), SFP socket

Switch 16 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang socket SFP 10/100/1000M mã YT-DS1018-2GF16GT Switch 16 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang socket SFP 10/100/1000M mã YT-DS1018-2GF16GT
8,548,000 100%
8,548,000

12×10/100/1000Base-T(X) ports and 4×1000Base-F(X), SFP socket, Managed

Switch 12 cổng RJ45 10/100/1000M và 4 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-DS7016-4GF12GT Switch 12 cổng RJ45 10/100/1000M và 4 cổng quang SFP socket 10/100/1000M managed mã YT-DS7016-4GF12GT
7,245,000 100%
7,245,000

8×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X), SFP socket, Managed

Swicth 8 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang FX socket SFP 10/100/1000M Managed mã YT-DS6010-2GF8GT Swicth 8 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang FX socket SFP 10/100/1000M Managed mã YT-DS6010-2GF8GT
5,071,000 100%
5,071,000

8×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X), SFP socket

Swicth 8 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M mã YT-DS2010-2GF8GT Swicth 8 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang SFP socket 10/100/1000M mã YT-DS2010-2GF8GT
3,156,000 100%
3,156,000

8×10/100/1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC

Switch 8 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 1 cổng quang FX 10/100/1000M mã YT-DS209-1GF8GT Switch 8 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 1 cổng quang FX 10/100/1000M mã YT-DS209-1GF8GT
2,124,000 100%
2,124,000

4×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC, Managed

Switch 4 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang FX 10/100/1000M Managed mã YT-DS606-2GF4GT Switch 4 cổng RJ45 10/100/1000M và 2 cổng quang FX 10/100/1000M Managed mã YT-DS606-2GF4GT
3,260,000 100%
3,260,000

4×10/100/1000Base-T(X) ports and 2×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC

Switch 4 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 2 cổng quang FX 10/100/1000M mã YT-DS106-2GF4GT Switch 4 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 2 cổng quang FX 10/100/1000M mã YT-DS106-2GF4GT
2,277,000 100%
2,277,000

5×10/100/1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC

Switch 1 cổng quang 10/100/1000M và 5 cổng RJ45 TX 10/100/1000M mã YT-DS106-1GF5GT Switch 1 cổng quang 10/100/1000M và 5 cổng RJ45 TX 10/100/1000M mã YT-DS106-1GF5GT
1,914,000 100%
1,914,000

4×10/100/1000Base-T(X) ports and 1×1000Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC

Switch 1 cổng quang FX 10/100/1000M và 4 cổng RJ45 TX 10/100/1000M mã YT-DS205-1GF4GT Switch 1 cổng quang FX 10/100/1000M và 4 cổng RJ45 TX 10/100/1000M mã YT-DS205-1GF4GT
1,293,000 100%
1,293,000

24×10/100Base-T(X) ports and 2×Gigabit combo ports, SFP socket

Switch 24 cổng RJ45 TX 10/100M và 2 cổng Gigabit combo SFP socket mã YT-CS1026-2GF2GT24T Switch 24 cổng RJ45 TX 10/100M và 2 cổng Gigabit combo SFP socket mã YT-CS1026-2GF2GT24T
3,881,000 100%
3,881,000

16×10/100Base-T(X) ports and 2×Gigabit combo ports, SFP socket

Switch 16 cổng RJ45 TX 10/100M và 2 cổng Gigabit Combo mini 10/100/1000M mã YT-CS1018-2GF2GT16T Switch 16 cổng RJ45 TX 10/100M và 2 cổng Gigabit Combo mini 10/100/1000M mã YT-CS1018-2GF2GT16T
3,363,000 100%
3,363,000

2×10/100/1000Base-T(X) ports and 16×100Base-F(X), SFP socket

Switch 2 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 16 cổng quang SFP socket 10/100M mã YT-DS1018-16F2GT Switch 2 cổng RJ45 TX 10/100/1000M và 16 cổng quang SFP socket 10/100M mã YT-DS1018-16F2GT
6,210,000 100%
6,210,000

8×10/100Base-T(X) ports and 1×100Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC

Switch 1 cổng quang FX 10/100M và 8 cổng RJ45 TX 10/100M mã YT-DS209-1F8T Switch 1 cổng quang FX 10/100M và 8 cổng RJ45 TX 10/100M mã YT-DS209-1F8T
931,000 100%
931,000

4×10/100Base-T(X) ports and 1×100Base-F(X) port, Single-mode, 20Km, SC mã YT-DS205-1F4T

Switch 1 cổng quang FX 10/100M và 4 cổng RJ45 TX 10/100M mã YT-DS205-1F4T Switch 1 cổng quang FX 10/100M và 4 cổng RJ45 TX 10/100M mã YT-DS205-1F4T
828,000 100%
828,000
TIẾT KIỆM Nhập khẩu trực tiếp
NHANH CHÓNG Sản xuất trực tiếp
UY TÍN Chất lượng chuẩn
AN TOÀN Đối tác chân thành
11/10 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM
Email: pminhbaohp@gmail.com
Điện thoại: 0915 288 800
109 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0909 286 500
Ô1, Khu 2, Thị trấn Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0909 286 500
Số 71 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp. Vĩnh Long, TỉnhVĩnh Long
Điện thoại: 0909 286 500
1
Bạn cần hỗ trợ?